Det lönar sig att vara medlem

Som ÖSP-medlem får du en hel mängd förmåner!

ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!

Medlemsförmånerna är ständigt under utveckling och mera om dem kan du läsa på SLC:s hemsidor www.slc.fi/medlem/medlemsförmåner.