Skatteavdelningen på ÖSP:s kansli

Avdelningschef Johannes Nylund (Tjänstledig)
 +358 (0)6-318 9228
johannes.nylund@slc.fi

Tf skattechef Maria Ström
+358 (0)6-318 9217
maria.strom@slc.fi

 

 

 

Bokföringsbyråer som ÖSP samarbetar med

Hoxell Nina, Lappfjärd
040 7417480
nina.hoxell@gmail.com

JHE_Consulting Kb, Tjöck
0400 163290 (Evars Jan)
jan.evars@jhe.fi

Best bokföring Ab, Närpes
06 224 1665 ( Kronman Matts)
matts@bestbokforing.fi

Åsens Kontorsservice, Yttermark
050 5611713  (Guldén Stefan)
sgulden@agrolink.fi

Bokföringsbyrå H. Ulfvens Kb, Pörtom
06 366 1228, 040 726 6040
ulrika@ulfvens.fi

Kanto bokföring, Närpes
045 131 6060 / 06 2241836 (Kanto Robert)
info@kantosystems.fi

Norlic
010 4004 100 (växel)/Patrik Nylund
www.norlic.fi

Liljedahl Janne, Purmo
06 727 2149 (Liljedahl Ingrid)
janne.liljedahl@multi.fi

Nykarleby redovisningstjänst
06 722 4373
info@nyfore.fi

Ab Cefem, Nedervetil
040 4198028 (Hagström Elisabeth)
elisabeth@nedervetil.fi

Nedervetil bokföringsbyrå Ab
  864 8521
teija.bexar@alaveteli.fi

Smeds May, Karleby
040 534 2170 / 06 822 6547 (Smeds May)
may.smeds@anvianet.fi