Stipendier att söka från ÖSP:s fonder

Håkan Malms minnesfond

  • kan sökas av österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland

Ivar Lillandts stipendiefond

  • kan sökas av österbottningar som bedriver skogliga heltidsstudier på tredje stadiet

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond och Ivar Lillandts stipendiefond skall vara inlämnade senast 6.3.2024 per e-post till susanne.west@slc.fi.

Jubileumsfonden

  • kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP för utbildning och skolning, till exempel för deltagande i kurser och seminarier.

Ansökan om stipendier ur Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.10.2024.


Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium bifogas åtminstone ett studieintyg.

Mera information ges av verksamhetsledare Susanne West, tfn 050 590 1940 eller susanne.west@slc.fi.

Nyheter
Josefine Silfver-Majors

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 8.4.2024

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 8.4.2024 Österbottens svenska producentförbund efterlyser en bättre fungerande livsmedelsmarknad.  Situationen på många gårdar är alarmerande när priset på förnödenheter

Läs mer »
Stödinfo
Josefine Silfver-Majors

Stödinfotillfällen våren 2024

Stödinfotillfällen i kommunerna ordnas här i april: 9.4 Malax, kommungården kl. 18:30 10.4 Kronoby, kommungården kl. 19:00 11.4 Smedsby, Kulturhuset kl. 18:30 15.4 Nykarleby, Kristliga

Läs mer »
Evenemang
Josefine Silfver-Majors

Välkomna på ÖSP:s vårmöte 8 april 2024!

Österbottens svenska producentförbund r.f. ORDINARIE VÅRMÖTE Måndag 8 april 2024 kl. 10.00 vid Norrvalla (Vöråvägen 305-307, Vörå) eller på distans via Teams Stadgeenliga vårmötesförhandlingar Lantbrukspolitisk

Läs mer »
Evenemang
Josefine Silfver-Majors

Lokalavdelningarnas årsmöten 2024

Vecka 10 LARSMO LOKALAVDELNINGTisdag 5 mars kl. 19.30 vid Solstrand.Niclas Sjöskog från ÖSP medverkar. PURMO LOKALAVDELNINGTorsdag 7 mars kl. 19.30 vid Uffes.Jonny Kronqvist från ÖSP

Läs mer »