Uttalande från ÖSP:s vårmöte 8.4.2024

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 8.4.2024

Österbottens svenska producentförbund efterlyser en bättre fungerande livsmedelsmarknad.  Situationen på många gårdar är alarmerande när priset på förnödenheter har stigit medan det pris producenterna får för sina produkter i de flesta fall är alltför lågt för att trygga en lönsam produktion. Försenade stödutbetalningar från livsmedelsverket har ytterligare förvärrat situationen. Ett lönsamt jordbruk har möjligheter att stå starkt inför framtidens utmaningar och samhällets klimatmål.

Självförsörjningsgraden för många livsmedel sjunker och prognoserna visar dessutom fortsatt sjunkande produktionsmängder. Detta är ett direkt hot mot Finlands försörjningsberedskap som förlitar sig på en stark, inhemsk matproduktion. Den sviktande lönsamheten leder också till att allt färre generationsväxlingar genomförs och då förstärks ytterligare den negativa trenden.

För att långsiktigt trygga tillgången på finländska livsmedel behövs nu en rättvisare fördelning av vinsterna i livsmedelskedjan. För att det ska ske behöver regeringen hålla vad man utlovat och snabbt genomföra de behövliga lagstiftningsåtgärderna för att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan. Det brådskar om vi ska ha ett livskraftigt finländskt jordbruk.

Till konsumenten, tänk på vad du handlar i matbutiken, gynna inhemska livsmedel!

_____________

Westbergs Handelsträdgård årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Westbergs Handelsträdgård Öb. Priset utdelas på basen av god kvalitet, gott rykte och företagets framstående verksamhet. Utmärkelsen delades ut på ÖSP:s vårmöte i Vörå måndagen den 8 april.

I prismotiveringen står följande:

Bröderna Kenneth och Tommy Vestberg driver Westbergs Handelsträdgård Öb och odlar tomat på en areal om ca 12 000 m2. År 2004 övertog de verksamheten av sina föräldrar Tor och Stina Vestberg. Handelsträdgården är certifierad enligt IP Sigill och sysselsätter förutom bröderna och föräldrarna 7 anställda. Westbergs Handelsträdgård som grundades 1965 har ett rykte om sig att ha välsmakande tomater av god kvalitét.

År 2000 installerades belysning för odling året om och idag odlas tomat året om på ca 10 000 m2. Blockhuset byggdes 2010 och de första LED lamporna installerades 2016 som mellanbelysning och de sista installeras 2024. Kenneth och Tommy har inte varit främmande för att testa nya saker då det gäller olika tekniska lösningar. De har bland annat installerat solpaneler och ifjol togs ett recirkuleringssystem i form av ultrafiltrering i bruk. Anläggningen har värmts upp med fastbränsle sedan år 2010 och vintern 2024 installerades också en elpanna.

Bengt Eklund har förlänats av republikens president förtjänstkorset av Finlands Lejons orden. Priset delades ut på ÖSP:s vårmöte 8.4.2024.

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 8.4.2024 delat ut följande stipendier;

  • Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Sofia Stenvall (Vasa), Felicia Sjöstrand (Kristinestad), Jesper Norrbygård (Kronoby) och Jonatan Sandberg (Nykarleby) som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.
  • Ur Jubileumsfonden delades stipendier ut till Isac Lindén (Närpes), Victor Flöjt (Terjärv), Lucas Groop (Närpes), Tim Furunäs (Korsholm) och Filip Ström (Vasa).
  • Ur Ivar Lillandts Stipendiefond delades stipendier ut till Linus Hansén (Kronoby), Erik Sandvik (Kronoby) och Lukas Norrén (Korsholm) som alla studerar till skogsbruksingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia.

Förutom studiestipendierna gavs också ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

För mera information kontakta:

Tomas Långgård
Ordförande
Tfn 050-555 3646

Susanne West
Verksamhetsledare
Tfn 050-590 1940

Nyheter
Josefine Silfver-Majors

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 8.4.2024

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 8.4.2024 Österbottens svenska producentförbund efterlyser en bättre fungerande livsmedelsmarknad.  Situationen på många gårdar är alarmerande när priset på förnödenheter

Läs mer »
Stödinfo
Josefine Silfver-Majors

Stödinfotillfällen våren 2024

Stödinfotillfällen i kommunerna ordnas här i april: 9.4 Malax, kommungården kl. 18:30 10.4 Kronoby, kommungården kl. 19:00 11.4 Smedsby, Kulturhuset kl. 18:30 15.4 Nykarleby, Kristliga

Läs mer »
Evenemang
Josefine Silfver-Majors

Välkomna på ÖSP:s vårmöte 8 april 2024!

Österbottens svenska producentförbund r.f. ORDINARIE VÅRMÖTE Måndag 8 april 2024 kl. 10.00 vid Norrvalla (Vöråvägen 305-307, Vörå) eller på distans via Teams Stadgeenliga vårmötesförhandlingar Lantbrukspolitisk

Läs mer »
Evenemang
Josefine Silfver-Majors

Lokalavdelningarnas årsmöten 2024

Vecka 10 LARSMO LOKALAVDELNINGTisdag 5 mars kl. 19.30 vid Solstrand.Niclas Sjöskog från ÖSP medverkar. PURMO LOKALAVDELNINGTorsdag 7 mars kl. 19.30 vid Uffes.Jonny Kronqvist från ÖSP

Läs mer »