Nyheter

 • ÖSP:s kansli semesterstängt i juli

  ÖSP:s kansli semesterstängt i juli

  Semesterstängt 4-31.7.2022 Vi njuter av sommaren under juli månad och återkommer till kontoret måndag 1.8.2022. Trevlig sommar! Hälsningar, ÖSP:s personal
 • Fältträffar i Österbotten i juni

  Fältträffar i Österbotten i juni

  Kom med på fältträff för att diskutera aktuella ämnen inom odling av grödor, växtskydd och markskötsel för goda skördar! Vi tittar på hur grödorna i …
 • Stödinfomaterial 2022

  Stödinfomaterial 2022

  ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade under april en tvådelad virtuell stödansökningskurs i samarbete med Boden live. Kursen bandades. Stödinfo del 1 …
 • Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn

  Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn

  Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn har offentliggjorts – ger konkreta redskap för att utrota utnyttjande av arbetstagare   Vad ska …
 • Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

  Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

  Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar   Denna vår ordnas två föreläsningar inom projektet Ekonomilanoratoriet (nedan). Föreläsningarna ordnas virtuellt och man skall anmäla sig till föreläsningarna senast dagen före …
 • Uttalande från ÖSP:s vårmöte 11.4.

  Uttalande från ÖSP:s vårmöte 11.4.

  Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2022   Betydelsen av en trygg och ren finländsk matproduktion, och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget …

Facebook

Om ÖSP
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
Medlemförmåner
ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!
Stödpersoner
När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta blankettombud.
Ungdom

Ungdom I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

Läs mer

Lokalavdelningar

ÖSP har 33 lokalavdelningar utspridda över hela Österbotten.

Ta kontakt

Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har 152 anslutna gårdar med 252 personmedlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar.

Läs mer

Nyhetsbrev
ÖSP: nyhetsbrev skickas ut en gång per månad och är helt gratis för medlemmar. Starta din prenumeration här.
SMS Tjänst
Stoppa objudna gäster genom att gå med i ÖSPs SMS tjänst här