ÖSP #österbottenlevererar

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en intresseorganisation för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. Som medlem i ÖSP har du tillgång till förmåner och rabatter via centralförbundet SLC. Medlemstidningen Landsbygdens Folk utkommer varje vecka.

Ungdom

ÖSP har ett ungdomsutskott och tre klubbar för unga producenter i Österbotten.

Lokalavdelningar

ÖSP har 33 lokalavdelningar och över 5 000 medlemmar utspridda över hela Österbotten.

Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har medlemmar över hela Österbotten och bevakar växthus- och frilandsodlarnas intressen.