Nyheter

 • Fältvandring 1.7 kl. 13:00 på Solfvägen 122, Korsholm

  Fältvandring 1.7 kl. 13:00 på Solfvägen 122, Korsholm

  ÖSP arrangerar fältvandring i ärt- och höstoljeväxt försök Tid: torsdag 1.7 kl. 13:00 Plat: Solfvägen 122 i Solf, Korsholm.   Som våra guider fungerar Mathias …
 • Kansliet öppet under sommaren

  Kansliet öppet under sommaren

  Öppethållningstider för kansliet under sommaren: måndag – fredag kl. 08 – 15. Hela kansliet är stängt för semester under tiden  5.7 – 1.8.
 • Bondesnack ”ut i fält” Greppa växtskyddet och säkra skörden

  Bondesnack ”ut i fält” Greppa växtskyddet och säkra skörden

    Välkommen med ut i fält, där vi tillsammans med experter diskuterar aktuellt växtskydd och vad som är årets växtodlingsutmaningar. Kom med och träffa andra …
 • MTK-hankinnat – konkurrenskraftiga medlemsrabatter

  MTK-hankinnat – konkurrenskraftiga medlemsrabatter

  Tillsammans skapar vi bättre affärer MTK Hankinnat har samlat köpkraften från MTK:s och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar och förhandlat fram förmånliga inköpsavtal som ger konkurrenskraftiga …
 • Stödinfo 2021

  Stödinfo 2021

  Stödinfo 2021 ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-Centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade i april i samarbete med Boden live virtuellt stödinfo i två delar. Nu kan …
 • Jordbruksentreprenörer

  Jordbruksentreprenörer

  ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara …

Facebook

Om ÖSP
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
Medlemförmåner
ÖSP är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå och alla medlemmar i ÖSP har tillgång till en hel rad med förmåner och rabatter!
Stödpersoner
När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta blankettombud.
Ungdom

Ungdom I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

Läs mer

Lokalavdelningar

ÖSP har 33 lokalavdelningar utspridda över hela Österbotten.

Ta kontakt

Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har 152 anslutna gårdar med 252 personmedlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar.

Läs mer

Nyhetsbrev
ÖSP: nyhetsbrev skickas ut en gång per månad och är helt gratis för medlemmar. Starta din prenumeration här.
SMS Tjänst
Stoppa objudna gäster genom att gå med i ÖSPs SMS tjänst här