Uttalande från ÖSP:s vårmöte 8.4.2024

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 8.4.2024 Österbottens svenska producentförbund efterlyser en bättre fungerande livsmedelsmarknad.  Situationen på många gårdar är alarmerande när priset på förnödenheter har stigit medan det pris producenterna får för sina produkter i de flesta fall är alltför lågt för att trygga en lönsam produktion. Försenade stödutbetalningar från livsmedelsverket har ytterligare förvärrat […]

Välkomna på ÖSP:s vårmöte 8 april 2024!

Österbottens svenska producentförbund r.f. ORDINARIE VÅRMÖTE Måndag 8 april 2024 kl. 10.00 vid Norrvalla (Vöråvägen 305-307, Vörå) eller på distans via Teams Stadgeenliga vårmötesförhandlingar Lantbrukspolitisk översiktJonas Laxåback, verksamhetsledare SLC Jordbrukets framtid i ÖsterbottenMeira-Pia Lohiluoma,direktör ProAgria Lantbrukssällskapet Anmälan av valda ombud från kl. 9.30. Anmäl om deltagande senast tisdag 2.4.via anmälningsformuläret eller per telefon 06 318 […]

Stipendier att söka från ÖSP:s fonder

Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland Ivar Lillandts stipendiefond kan sökas av österbottningar som bedriver skogliga heltidsstudier på tredje stadiet Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond och Ivar Lillandts stipendiefond skall vara inlämnade senast 6.3.2024 per e-post till susanne.west@slc.fi. Jubileumsfonden kan sökas av aktiva, verksamma […]

Vargseminarium i Vörå 4.3.2024

Välkommen att diskutera vargstammens storlek och stamvårdande jakt tillsammans med jägare, markägare och pälsfarmare. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltar. ANMÄLANVia anmälningsformuläret eller per telefon 06 318 9200.Lediga platser finns men vi önskar att ni anmäler er via länken eller via telefon. SEMINARIET DIREKTSÄNDS VIA WÖR-TVMan kan följa med seminariet via Wör-TV:s direktsändning via deras […]

KÖSEP-resa till Estland 17-24.4.2024!

ÖSP:s unga producenter, se hit! Välkomna med på årets KÖSEP-resa till Estland 17–20 april 2024! Resan ordnas tillsammans med grannförbunden MTK Keski-Pohjanmaa och MTK Etelä-Pohjanmaa. PROGRAMResplanen uppdateras vartefter men för närvarande ser den ut så här: Onsdag 17.4 Avresa från Mellersta Österbotten via Södra Österbotten till Helsingfors Besök vid OP-gruppen i Helsingfors19.30 Båten far från […]

Webbinarium om djurstöd 18.1

Webbinarium om djurstöd 18.1.2024   Via länken kan du se inspelningen från webbinariet om djurstöd från 18.1.2024.  De presentationer som användes i webbinariet finns också där. Där finns även en sammanställning av de frågor och svar som ställdes i chatten under webbinariet. Länk till landsbygd.fi där allt material från webbinariet samlas  

Webbinarium om höstanmälan 17.1.2024

Webbinarium om höstanmälan 17.1.2024 Här kan du se inspelningen från webbinariet om höstanmälan (17.1.2024). De presentationer som användes i webbinariet finns nedan. Där finns även en sammanställning av de frågor och svar som ställdes i chatten under webbinariet. Länk till landsbygd.fi där allt material från webbinariet samlas

Nyhetsbrev med julhälsning från ÖSP

Läs ÖSP:s nyhetsbrev med julhälsning här 🌟 Julen närmar sig och det är dags att tacka förbundets medlemmar, förtroendevalda, personal och samarbetspartners för det gångna året 🌟 Det har varit ett händelserikt år både då det gäller den nationella politiken med riksdagsval och regeringsförhandlingar och jordbrukspolitiskt med en ny programperiod. Verksamheten inom förbundet har varit […]